SINGLE

MUDr. Michal Dudek, Ph.D.

zubní lékař

Spojka mezi dvěma kořenovými kanálky

Přítomnost spojky mezi dvěma kořenovými kanálky lze snadno ověřit pomocí gelu kyseliny ethylen-diamin-tetra-octové (EDTA). Jeho pomalu tekoucí gelovitá konzistence ve spojení s opacitou umožňuje vizuálně detekovat tok kapaliny z jednoho kořenového kanálku do druhého. Na videu vidíme test propojení kořenových kanálků MB1 a MB2 v prvním horním moláru.